Oddělení O nemocnici    Pro odborníky    Volná místa    Aktuality    Archiv    Kontakty   Spolupracujeme s ...

S9 - Sexuologické oddělení - muži (primář MUDr. Zlata Mistolerová)


Oddělení s kapacitou 20 lůžek je určeno především pro pacienty se sexuální deviací, kteří se dopustili trestného činu z této motivace a nyní vykonávají soudem nařízenou sexuologickou léčbu.
Oddělení funguje komunitně s nutností dodržovat určitý léčebný řád. Každý den probíhají sezení se zhodnocením aktivit předchozího dne, kde mají všichni možnost vyjádřit se k náplni dne či požadavkům. Během pobytu plní pacienti zadané pracovní povinnosti a ústní i písemné úkoly na různá témata. Další součástí léčby je skupinová i individuální psychoterapie, rozcvičky a sport, práce u koní a hiporehabilitace. Téměř všechny aktivity jsou bodově hodnocené a podle bodového ohodnocení pak může pacient čerpat výhody. Do některých léčebných aktivit se mohou zapojit i rodinní příslušníci, pokud si to přejí. Tyto postupy mají vést k rozvoji náhledu na principy odchylného sexuálního jednání, pochopení principů rozdílů sexuálního chování člověka s většinovou sexualitou a člověka s deviantní sexualitou, protože většinová sexualita u jinak zdravého jedince sama o sobě zabraňuje páchání závažnějších sexuálních deliktů. Důraz kladen na sebekontrolu a vyloučení všech momentů, které ji oslabují (alkoholu a dalších návykových látek).
Probíhá tu rovněž hormonální útlumová léčba medikamenty (Androcur tbl a inj, Depo-Provera inj., Provera tbl), které snižují hladinu mužského hormonu testosteronu a tím naléhavost sexuálního puzení. Tím pak v konkrétních situacích vzniká časový prostor pro sebekontrolu a uvědomění si rizikovosti situace. Účinek těchto léků je reverzibilní (vratný).
Oddělení je vhodné i pro muže, kteří se rozhodnou k dobrovolné léčbě, protože u sebe shledali odchylné rysy sexuality, chtějí se o své sexualitě dovědět více, pochopit ji a získat nad ní kontrolu, aby snížili budoucí rizika, a to nejen pro sebe. Délku pobytu lze u dobrovolné léčby předem dohodnout.
Užívanou pomocnou vyšetřovací metodou je falometrické vyšetření, které může doplnit informaci o struktuře sexuality. To znamená odhalit dosud neznámé rysy poruchy a získat přesnější přehled o rizicích a případných vhodných opatřeních pro další život. Vyšetření může také osvětlit příčiny neúspěšnosti dosavadních partnerských vztahů či seznamování.
Je důležité, aby pacient pochopil, jak jeho deviace funguje a na základě toho nalezl způsoby realizace své sexuality v mezích zákona. Sexualita je nedílnou součástí života, nelze ji tedy úplně odstranit. A nelze-li ji zrušit, je možné ji regulovat ve smyslu hledání uspokojivých alternativ jako prevence nezákonného a jiné osoby poškozujícího jednání. Je to práce složitá a náročná, zvláště pro pacienta. Odměnou pro všechny je podstatný pokles rizika závažné sexuální trestné činnosti.
Naši léčení pacienti si občas povzdechnou, že kdyby se včas dověděli to, co se naučili během pobytu na sexuologickém oddělení, ke spáchání trestného činu vůbec nemuselo dojít. Mohli ušetřit plno trápení sobě i druhým. Proto kdokoli usoudí, že by mohl takovou pomoc potřebovat, neudělá chybu, pokud bude toto pracoviště kontaktovat na telefonu 326 715 930.

 Návštěvní hodiny
DopoledneOdpoledne
   Pondělí--
   Úterý-13:30 - 15:45
   Středa-14:00 - 16:30
   Čtvrtek--
   Pátek-13:30 - 16:30
   Sobota9:00 - 11:0013:00 - 15:45
   Neděle9:00 - 11:0013:00 - 15:45


Kontakty:
PrimářMUDr. Zlata Mistolerová 326 715 931
Vrchní sestra Ivana Marková326 715 930
Zdrav.soc. pracovnice
Lenka Mečířová326 715 930
Vyšetřovna 326 715 930

Při oddělení funguje sexuologická ambulance (lékař MUDr. Zlata Mistolerová).
Zabývá se problematikou:
- funkční sexuální poruchy (muži,ženy)
- neplodnost - vyšetření mužské neplodnosti a inkompatibility v páru
- diagnostika a léčba sexuálních deviací.

Na vyšetření je nutné se předem objednat.
telefon: 326 715 930, 326 715 931, 326 715 992
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru