Oddělení S8

Oddělení O nemocnici    Pro odborníky    Volná místa    Aktuality   Archiv   Kontakty   Spolupracujeme s ...

S8 - Resocializační oddělení - koedukované (primář MUDr. Martin Matějka)


Kapacita 50 lůžek, obsazovaných pacienty s chronickým průběhem duševních poruch, případně pacienty s osobnostními poruchami s adaptačními problémy v běžných životních podmínkách. Nemocné obvykle přijímá z jiných oddělení nemocnice.
Léčebný proces je založen na principu komunity, tj. kolektivní spoluúčasti na veškerém dění s pravidelným každodenním společným sezením s rekapitulací událostí předchozího dne a s řešením stávajících potřeb a požadavků pacientů. K tomu patří hodnocení zapojení do pracovních a léčebných aktivit současně s registrováním volna pacientů včetně propustek mimo oddělení a dovolenek do domácího prostředí.
Vedle komunit probíhají další skupinové aktivity: psychoterapie, relaxační terapie, pracovní terapie v různých formách, hiporehabilitace (léčba kontaktem s koňmi) a navazující péče ve spolupráci s občanskými sdruženími pro péči o duševně nemocné (např. Fokus).
Resocializační náplň mají i jednodenní poznávací zájezdy pod vedením personálu.
Samozřejmě probíhá i medikamentosní terapie včetně aplikací depotních psychofarmak na několikatýdenní období. Pro případ komplikujících onemocnění je zajištěna vlastní konziliární služba řady odborností a k dispozici je i nedaleká nemocnice vyššího typu (krajská nemocnice Mladá Boleslav). Návštěvy za pacienty nejsou časově vymezovány, uskutečňují se kterýkoliv den v dopoledních i odpoledních hodinách. Je rovněž možnost (byť kapacitně omezená) využití pevné telefonní linky pro kontakt s hospitalizovanými, část pacientů disponuje vlastními mobilními telefony.
Pacienti mohou využívat samostatné vycházky do města (Kosmonosy, Ml.Boleslav) k osobním nákupům (forma resocializace). Pro ty, jimž to zdravotní stav nedovoluje, zařizuje nákupy dle přání pacientky zdravotně-sociální pracovnice.
Finanční prostředky pro osobní potřebu mohou nemocní mít v přiměřeném rozsahu u sebe, větší částky pak v trezoru oddělení a dále na individuálním finančním kontu. Výdej zajišťuje zdravotně-sociální pracovnice.
Součástí oddělení S8 jsou též čtyři sociální lůžka jen pro vnitřní potřebu léčebny, tj. s předurčením pro klienty rekrutující se výhradně z pacientů PN Kosmonosy.


Kontakty:
Primář MUDr. Martin Matějka 326 715 921
Staniční sestra Jana Syrová 326 715 922
Sociální sestra Jana Lorenzová, Dis. 326 715 923
Vyšetřovna  326 715 920
326 715 900Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru