Oddělení S8
O nemocnici Pro odborníky Pro veřejnost Kontakty Aktuality Úřední deska

oddělení S8

PrimářMUDr. Martin Matějka 326 715 921 martin.matejka@pnkosmonosy.cz
Lékař MUDr. Kateřina Kubová 326 715 924 katerina.kubova@pnkosmonosy.cz
Psycholog Mgr. et Ing. Radka Frátrik Škarková 326 715 964 radka.fratrik@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Jana Syrová 326 715 922 jana.syrova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice 326 715 923
Vyšetřovna  326 715 920
326 715 900
 

Oddělení má kapacitu 50 lůžek a je určeno pro pacienty se závažným stupněm duševní poruchy a s delším průběhem. Tito nemocní jsou již v sice relativně ustáleném stavu, bez velkých aktuálních poruch chování, avšak i přes léčbu prozatím ještě nezpůsobilí k ambulantním formám léčby, komunitní péči ani umístění v sociálním zařízení. Nemocní obvykle přicházejí z příjmových oddělení PNK ve smyslu následné péče.
Léčebný proces je založen na principu kolektivní spoluúčasti na veškerém dění s pravidelným každodenním společným sezením s rekapitulací událostí předchozího dne i s řešením aktuálních potřeb a požadavků pacientů.


Vedle komunit probíhají další skupinové aktivity: psychoterapie, relaxační terapie, pracovní terapie v různých formách, hiporehabilitace a činnosti ve spolupráci s občanskými sdruženími pro péči o duševně nemocné (např. FOKUS). Léčebné propustky i mimo areál PNK a dovolenky do domácího prostředí jsou zde běžné.
Resocializační náplň mají i jednodenní poznávací zájezdy pod vedením personálu. Samozřejmě probíhá i medikamentózní terapie.


Návštěvy jsou možné kterýkoliv den v dopoledních i odpoledních hodinách.
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru