Oddělení O nemocnici    Pro odborníky    Volná místa    Aktuality    Archiv    Kontakty   Spolupracujeme s ...

S7 - Oddělení léčby závislostí - koedukované (primář MUDr. Pavel Krákora)

Oddělení se specializuje na střednědobou léčbu závislostí na alkoholu, lécích a patologického hráčství

K léčbě přijímáme muže i ženy nad 18 let věku, kteří jsou závislí na alkoholu, nadměrném užívání léků a patologickém hráčství.

Kapacita oddělení je 38 lůžek. Oddělení je rozděleno na dvě části: část příjmovou a hlavní část. Po přijetí jsou pacienti hospitalizování v příjmové části, s důrazem na individuální přístup v léčbě a postupně se seznamují s lidmi v komunitě,  terapeutickým týmem a léčebným programem. Po začlenění do komunitní léčby přechází do hlavní části, kde jsou na ně kladeny již větší nároky na spolupráci v léčbě.

Jedná se o otevřené oddělení, léčba je plně hrazena pojišťovnou a pacienti mají nárok na vystavení pracovní neschopnosti po dobu hospitalizace. Minimální doba léčby je 3 měsíce a dle Vašeho zdravotního stavu a schopnosti postupovat v léčbě může být prodloužena. Po domluvě nabízíme i možnost krátkodobého stabilizačního pobytu na zvládnutí relapsu.

Pacienti jsou ubytováni v pokojích spíše hotelového typu. Mají k dispozici terapeutickou i společenskou místnost, jídelnu, posilovnu a kuřárnu. Pacienti mají možnost kulturního i sportovního vyžití. V areálu je k dispozici několik hřišť a pro potřeby pacientů slouží i bohatě vybavená knihovna s počítačem.

Terapeutický tým je tvořen lékaři, psychologem, adiktologem. Nedílnou součástí týmu jsou i proškolené zdravotní sestry, které mají s  prací se závislými rozsáhlé zkušenosti. Pacientům je k dispozici i sociální pracovnice.
Podmínkou nástupu na léčbu je střízlivost bez silných abstinenčních příznaků. V případě předpokladu komplikovaného průběhu odvykacího stavu, doporučujeme před nástupem využít služeb oddělení Detox K20 v PN Kosmonosy. Termín nástupu je třeba domluvit ve spolupráci s  naším oddělením.

Na oddělení přijímáme i pacienty, kteří se pro léčbu rozhodnou při pobytu na jiném psychiatrickém oddělení nebo z oddělení somatických oborů, po kompenzaci zdravotního stavu.

Léčba závislostí je náročná, dlouhodobá, má své zákonitosti a pravidla, která je třeba dodržet. Základními principy léčby jsou psychoterapie a režim. Oddělení funguje na principech terapeutické komunity s nutností dodržovat určitý léčebný řád. Každý den probíhají komunity, pacienti se účastní skupinové psychoterapie s možností individuálních rozhovorů s terapeuty. Pravidelně dochází na pracovní terapii (do zahrady), centrální terapii (manuálně tvořivé činnosti), hiporehabilitaci, do relaxační místnosti, na kognitivní trénink. Součástí léčby jsou i edukační přednášky, které Vám pomohou získat lepší náhled na svou závislost. Pro gamblery je vyhrazena samostatná psychoterapeutická skupina a zaměření na finanční hospodaření.

Pacienti se také spolupodílejí na chodu oddělení. Mají svou spolusprávu a zajišťují si i část denního programu – zejména kulturní program, společné výlety, sledování vybraných filmů. Po absolvování úvodní části léčby mají pacienti možnost vycházek po areálu, později i do města a blízkého okolí nemocnice. V závěrečné fázi pobytu absolvují víkendové dovolenky v domácím prostředí, které slouží k ověření jejich stavu a připravenosti na návrat domů.

Velmi vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky, kterým můžeme nabídnout konzultace s terapeutickým personálem o průběhu léčby a následném doléčování.

Pacientům, kteří úspěšně dokončili léčbu, nabízíme doléčovací programy ve formě týdenních posilovacích pobytů a každý měsíc klub abstinujících pacientů. Několikrát do roka pořádáme i výjezdní víkendové kluby abstinujících pacientů. Tyto kluby mají velkou oblibu pro své aktivní trávení volného času v uvolněné a přátelské atmosféře ostatních abstinujících a terapeutického týmu.

Podmínky pro přijetí do léčby:
Muž nebo žena ve věku nad 18 let, závislost jako hlavní diagnóza, psychický a fyzický stav umožňující zapojení do aktivit režimové léčby, přiměřená vstupní motivace k léčbě.

V případě zájmu o léčbu volejte v po, út, čt, a pá v čase od 11:30 - 12:30 na tel. číslo: 326 715 914

S sebou do léčby si připravte:
  • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, pracovní neschopnost (pokud máte již vystavenou, jinak vystavíme zde na oddělení)
  • lékařské doporučení k léčbě od psychiatra nebo praktického lékaře
  • léky (které užíváte, v originálním balení), brýle či další kompenzační pomůcky
  • hygienické potřeby včetně prášku na praní a toaletního papíru
  • domácí oblečení a obuv, sportovní oblečení a obuv, oblečení do zahrady
  • drobný finanční obnos pro svou potřebu + 200 Kč/ na měsíc na společné akce a výlety
  • v prvních týdnech léčby není možné používat mobilní telefon, proto jej můžete zanechat doma; tablet ani notebook není povolen
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru