Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

S11 - Gerontopsychiatrické ženské oddělení (vedoucí lékař: MUDr. Martin Bernot)


Oddělení disponuje čtyřmi pětilůžkovými a jedním šestilůžkovým pokojem, jídelnou a společenskou místností. Pacientky mohou sledovat televizní program na TV přijímači s velkou obrazovkou. Nemocné jsou v civilním oblečení, schopné pacientky mají své hygienické potřeby u sebe, ostatní je mají v úschovně u personálu.
Vizita probíhá denně, v pondělí až čtvrtek od 08.00 do 9.00 hod., v pátek od 09.00 do 10.00 hod.
Strava se podává 4x denně.
Kouření je povolené pouze v prostorách k tomu určeným.
Režim dne je sestavován tak, aby vyhovoval individuálním nárokům jednotlivých skupin pacientek se zacílením na systematickou rehabilitaci. Ta je buď přímo vedena rehabilitační sestrou, nebo ji tato sestra odborně řídí. Pro indikované nemocné jsou za příznivého počasí organizovány vycházky do parku v areálu PN Kosmonosy.
Informace o zdravotním stavu podává oprávněným osobám lékař.
Dovolenky a vycházky schvaluje rovněž lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Návštěvy   9-11 hod. a 13-16 hod., mimo uvedenou dobu po dohodě s personálem oddělení.Informace pro zdravotníky

Oddělení s kapacitou 26 lůžek je orientováno na mobilní pacientky bez potřeby intenzivní somatické a ošetřovatelské péče. Převažují nemocné s demencemi a vleklými psychotickými procesy na terénu četných somatických komorbidit. Pacientky jsou přijímány zejména překladem z jiných oddělení PN Kosmonosy.
Terapie probíhá v souladu s velkou geriatrickou komorbiditou tak, aby složky medikace, psychoterapie a rehabilitace byly v racionální rovnováze. Hlavní náplní je léčba všech typů demencí a chronických psychóz u chodících nemocných s nižšími somatickými riziky, za nepřítomnosti akutní či výrazně dekompenzované tělesné choroby.


Kontakty:
vedoucí lékař MUDr. Martin Bernot 326 715 854
Staniční sestra Eva Bartoníčková 326 715 852
Sociální sestra Mgr. Martina Abrtová 326 715 852
Vyšetřovna  326 715 850Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz Nahoru