Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

S10 - Léčebně resocializační oddělení - koedukované (vedoucí lékař MUDr. Martin Bernot)


Péče na tomto oddělení se zaměřuje na doléčování psychotických pacientů a péči o nemocné s chronickou schizofrenií, zvláště její paranoidní a reziduální formou. Menší část objemu léčebné péče je věnována schizoafektivním poruchám, závislým na alkoholu a medikamentech i mentálnám retardacím. Ve všech případech jde o pacienty se závažnými duševními onemocněními a velmi chronickým průběhem, kteří jsou v relativně ustáleném stavu bez význačnějších aktuálních poruch chování, avšak nezpůsobilí k ambulantní léčbě ani umístění v sociálním zařízení. Léčba má komunitní charakter a oddělení je otevřeného typu.
Pacienti mají možnost vycházek do areálu, docházet na pracovní terapii, do ateliéru arteterapeuta, do knihovny pacientů na relaxační a rehabilitační aktivity a na hiporehabilitaci. Oddělení má prostornou společenskou místností, která je využívána též o sportovních a kulturních odpolednech a tradiční Jarní a Mikulášské taneční zábavě.
Kontakty:
Vedoucí lékařMUDr. martin Bernot 326 715 854
Staniční sestra Jana Krátká 326 715 942
Sociální sestra Mgr. Pavla Kubicová 326 715 943
Vyšetřovna  326 715 940


Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz