Oddělení Úvodní stránka       O léčebně      Vzdělávání     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

Oddělení klinické biochemie, hematologie a toxikologie (RNDr. Ivana Šrámková)

oddělení provádí:
- rutinní biochemická a hematologická vyšetření
- stanovení hladiny některých léků, alkoholu, průkaz těkavých látek
- toxikologický screening léků, drog a návykových látek
- vyšetření spermiogramu


Služby laboratoř poskytuje pro psychiatrickou nemocnici, všechna externí odborná oddělení a praktické lékaře. Za přímou úhradu oddělení poskytuje služby i na žádost právnických a fyzických osob.

telefon: 326 715 880