Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

K22 Gerontopsychiatrické ženské oddělení (primář MUDr. Jiří Bazika)


Oddělení disponuje čtyřmi pokoji po sedmi lůžkách, dvěma pokoji po čtyřech lůžkách a jedním trojlůžkovým pokojem.

Potřebám nemocných slouží dvě jídelny a dvě společenské místnosti vybavené TV přijímači a CD přehrávačem.

Vizita probíhá denně, v pondělí, středu a čtvrtek v 08.30-09.30 hod., v úterý a pátek od 10.00 do 11.00 hod.

Pracovní terapie je vedena rovněž denně, v pondělí, středu a čtvrtek od 09.30 do 11.00 hod., v úterý a pátek od 08.00 do 10.00 hod.
Režim dne je sestaven tak, aby nemocné mohly být zařazovány do příslušných léčebných aktivit.

Strava se podává 4x denně.
Nemocné jsou v civilním oblečení, schopné pacientky mají své hygienické potřeby u sebe, ostatní je mají v úschovně u personálu.
Kouření je povolené pouze v místnosti k tomu určené.
Dovolenky a vycházky schvaluje rovněž lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Návštěvy jsou možné denně dopoledne od 09.30 hod. do 11.00 hod., odpoledne od 13.00 hod. do 17.00 hod., v jiné době po dohodě s personálem oddělení. Informace o zdravotním stavu podává oprávněným osobám lékař. Během hospitalizace je možné účastnit se odpoledního ob-čerstvení na oddělení.


Informace pro zdravotníky
Oddělení s kapacitou 39 lůžek je orientované na mobilní pacientky bez potřeby intenzivní somatické a ošetřovatelské péče. Je zaměřeno na mentálně rehabilitační a částečně somaticky rehabilitační program u nemocných vyššího věku s vleklými psychotickými procesy, demencemi a četnými somatickými komorbiditami. Nemocné jsou přijímány především z jiných oddělení PN Kosmonosy.
Obsáhlá medikace je úměrná spektru psychiatrických diagnóz a somatickým komorbiditám. Denně probíhá rehabilitace pod odborným dohledem rehabilitační sestry tak, aby byla dostupná i pacientkám s těžším psychickým postižením a event. s ohledem na postižení fyzické. Je vedena intenzivní pracovní terapie, zkušené sestry provádějí podpůrnou psychoterapii v malých skupinách. Jsou zavedené rozcvičky, kondiční cvičení a míčové hry. Indikované nemocné se účastní hiporehabilitace, kurzů vaření, keramiky, nácviku relaxace a stolního tenisu. Trénink kognitivních funkcí probíhá pod vedením psychologa paralelně ve čtyřech skupinách se vzrůstající obtížností. Je zavedena reminiscenční terapie. Probíhají pravidelné návštěvy canisterapeutického psa. Vedle nestrukturovaného podpůrného kontaktu pacientek se zvířetem realizujeme i uzavřenou canisterapeutickou skupinu.

Kontakty:
primář MUDr. Jiří Bazika 326 715 971
Staniční sestra Ivana Zástěrová 326 715 972
Sociální sestra Bc. Lucie Kraťochová 326 715 973
Vyšetřovna  326 715 970
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru