Oddělení K20
O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Kontakty Aktuality Úřední deska
Resocializační a psychoterapeutické oddělení K20 je zaměřeno na léčbu osob s neurotickými, psychotickými a dalšími psychickými poruchami (30 lůžek – 3 lůžkové pokoje, jeden pokoj 6ti lůžkový se sociálním zázemím). Přijímáni jsou muži i ženy (od 15 let). Na oddělení jsou pacienti překládáni z příjmových oddělení léčebny nebo přicházejí na doporučení svého ambulantního lékaře. Horní věková hranice není pro pobyt rozhodující. Pacient musí být schopný účastnit se resocializačních a terapeutických aktivit.
Oddělení má charakter polootevřeného oddělení s komunitním režimem a nabízí komplexní psychiatricko-psychologickou léčbu a diagnostiku. Základem léčebného procesu je především práce pacienta ve skupinové psychoterapii. Ta je koncipována do systému tří skupin, z nichž dvě tvoří tzv. „základní modul “. První (modrá) skupina je určena pro osoby s psychotickým onemocněním, druhá (červená) pro osoby s nepsychotickým onemocněním. Obě tyto skupiny se zaměřují především na bazální principy skupinových procesů, strukturu, edukaci, stanovení primární terapeutické zakázky a rozfázování jejího obsahu do krátkodobých cílů. Třetí (fialová) skupina je primárně postupovou skupinou pro pacienty z uvedených dvou skupin. Obsahově navazuje na „základní skupiny“, ale klade větší důraz na samostatnost a angažovanost pacientů, upřednostňuje dynamiku před strukturou. V indikovaných případech mohou být i do této skupiny pacienti zařazeni přímo. Skupiny se liší svou náplní, náročností i délkou pobytu pacientů. Mezi další nabízené aktivity patří: ergoterapie, arteterapie, edukace, hipoterapie, nácviky každodenních dovedností, trénink kognitivních funkcí, konzultace se sociální pracovnicí za účelem orientace v existenciálních otázkách, setkávání s rodinami pacientů, sportovní a kulturní aktivity, vycházky a výlety. Oddělení spolupracuje se sdruženími VIDA a FOKUS. Na některé aktivity v rámci léčebného režimu (výlety, sportovní aktivity apod.) pacienti přispívají (cca 300,- až 500,- kč měsíčně). Při nástupu je nutné se prokázat platným očkováním proti tetanu či si zařídit přeočkování u svého praktického lékaře.
Oddělení nepřijímá pacienty k nedobrovolné léčbě, ve špatném tělesném stavu a neabstinující od návykových látek. Léčba má pomoci pacientům ke zmírnění duševních obtíží, porozumění sama sobě, svému onemocnění a usnadnit zapojení do každodenního života a umožnit zvládání nároků, které jsou na duševně nemocné kladeny.
Při nástupu je nutné se prokázat platným očkováním proti tetanu či si zařídit přeočkování u svého praktického lékaře.

Návštěvní hodiny na oddělení:
Po, Út, Čt 15,00 – 16,45 h.
Stř 15,00 - 17,00 h.
14,45 – 16,45 h.
So, Ne, svátky 13,00 – 17,00 h.
Soubory ke stažení:
Základní informace pro pacienty
Objednání k pobytu na oddělení K 20

Vyplněnou objednávku nám zašlete emailem, prostřednictvím zaslání parere s doporučením, či překladem z jiného oddělení nebo se můžete objednat telefonicky na čísle 326 715 950

Vaše příběhy
"Přišla jsem na oddělení K20 s hraniční poruchou osobnosti. Emočně nevyrovnaná, bojující s agresí vůči sobě (sebepoškozování) a se spoustou traumat. Naučila jsem se díky všem zvládat emoce (i když trochu ještě lítají), přestat se sebepoškozovat a začít být k sobě hodná. Už nechci umřít. Chci vídat vycházet slunce, být s rodinou, mít se ráda.    Děkuji."
"Když jsem nastoupila do psychiatrické nemocnice na odd. K20 Kosmonosy 19. července, byla jsem z tohoto pobytu nervózní... Pobyt zde je dobrovolný, ale u mě to zpočátku bylo půl na půl, myšleno tak, že jsem se na toto oddělení dostala spíš díky své psycholožce, která mě k tomuto pobytu přesvědčovala 3 měsíce s tím, že když svoje problémy nebudu řešit, tak se můj stav může zhoršit. Pobyt byl původně na 7 týdnů, už to se mi zdálo jako strašně dlouhá doba...
Nicméně jsem zde zůstala do 6. prosince a jsem za to ráda... Důvodem prodloužení mého pobytu bylo to, že jsem si dlouho nepřipouštěla svoje problémy, nechtěla jsem si je připustit možná i proto, že jsem k tomu pobytu byla přesvědčena... Důvodů, které mě sem dostaly je hned několik... Jako nedostatečné sebevědomí, přehnaná sebelítost, přehnaná vztahovačnost, velká závislost na ostatních lidech zpravidla na autoritách, což vedlo k překračování hranic... Vím, že na sobě musím ještě hodně pracovat a jsem na to připravená...
Opravdu veliké díky patří celému týmu odd. K20 za ochotu a hlavně lidský přístup, bez toho by to nešlo..."
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat(at)pnkosmonosy.cz , podatelna(at)pnkosmonosy.cz
Nahoru