Detox K20
O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Kontakty Aktuality Úřední deska
Detox K20 je koedukované zařízení pro pacienty od 15 let s celorepublikovou působností (9 lůžek – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením). Péči na oddělení zajišťuje tým 18 pracovníků. Termín přijetí pacienta stanoví primář/lékař detoxu/adiktolog dle aktuální kapacity lůžek. V případě obsazení lůžek detoxu poskytuje lékař/zdravotnický personál pacientům a jejich příbuzným informace o dalších možnostech odborné péče.
Detoxifikace je poskytována celoročně. Péče o pacienty na detoxu je nepřetržitá. Minimální doba detoxifikace bývá přibližně týden, průměrná délka pobytu je 14 dní. Délka detoxifikace záleží na typu užívané návykové látky či více látek, na délce užívání, a postupech vysazení látky (substituce, bez substituce, postupné vysazování), vylučování této látky a také na komplikacích souvisejících s psychickým (delirantní stavy, psychotické stavy, dekompenzace sekundárních diagnóz apod.) či fyzickým stavem pacienta (hepatální léze, kožní infekce, stomatologické komplikace, minerálový rozvrat apod.).
K detoxifikaci jsou přednostně přijímáni pacienti se sjednanou následnou léčbou (pobyty v psychiatrických nemocnicích a léčebnách, komunitách, denních stacionářích, návaznou ambulantní péčí psychiatrickou, psychologickou, psychoterapeutickou, ambulantním poradenstvím) nebo před výkonem trestu či se sjednanými pobyty z nařízení kurátora. Příjmy probíhají v pracovní době od 8,00 do 10,00 hod. Po dohodě s lékařem lze dorazit i později do 14,00 hod. V případě nevyhovujícího termínu si pacient může zavolat a dojednat náhradní termín. Výjimky v přijetí lze realizovat v mimořádných případech pouze po osobní dohodě s lékařem detoxu. Nepřijímáme partnerské dvojice. Nesuplujeme záchytnou stanici.
Detoxifikace od návykových látek je v indikovaných případech doplněna dalšími lékařskými vyšetřeními, psychologickými konzultacemi a základní edukací v adiktologické problematice. V případě zájmu jsou nabízeny sociálně-právní konzultace. Kompletní detoxifikace, včetně režimových aktivit (komunita, rozcvička, sportovní aktivita, pracovní terapie, atd.), probíhá pod vedením terapeutického týmu. V průběhu detoxifikace běžně neprobíhají návštěvy ani telefonáty. Výjimku povoluje primář/lékař detoxu. Po skončení detoxifikace pacient pokračuje přímo z Detoxu K20 do předem zajištěné následné léčby, kterou si zajistil sám nebo s pomocí doporučujícího zařízení. Převozy pacientů běžně nezajišťujeme. Následnou léčbu nesjednáváme. Léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Svou celorepublikovou působností je Detox K20 potřebným zařízením v celém systému
adiktologických služeb. Spolupracuje s různými sociálními i léčebnými institucemi v rámci celé ČR. Zařízení se podílí na stabilitě sítě služeb pro drogově závislé ve Středočeském kraji i celé České republice.

Soubory ke stažení: Řád Detoxu K 20
Informace k řidičským a zbrojním průkazům
Objednání k pobytu na Detox K 20
Vyplněnou objednávku nám zašlete emailem, prostřednictvím zaslání parere s doporučením, či překladem z jiného oddělení nebo se můžete objednat telefonicky na čísle 326 715 959


PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat(at)pnkosmonosy.cz , podatelna(at)pnkosmonosy.cz
Nahoru