Hiporehabilitace        O nemocnici   Oddělení    Pro odborníky   Volná místa   Aktuality   Archiv   Kontakty   Spolupracujeme s ...
Mgr. Kateřina Klečková terapeutka.
Vystudovala jednooborovou psychologii na PF JU v Českých Budějovicích a na PVŠPS v Praze. Je v předatestační přípravě na klinickou psychologii a je frekventantkou výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Jako dobrovolník pracovala s mentálně postiženými lidmi, se sociálně znevýhodněnými dětmi a s obyvateli domova pro seniory. V profesní sféře vyzkoušela pozici asistentky v chráněném bydlení pro schizofreniky a pozici vězeňského psychologa. V PN pracuje od dubna roku 2015 jako psycholog nejprve na odd. K22 a S11 (chronická gerontopsychiatrická oddělení) a nyní na oddělení B3 (příjmové gerontopsychiatrické odd.). Od té doby se věnuje hiporehabilitaci se seniory. V současné době se podílí na vedení koedukované skupiny pro seniory z příjmových gerontopsychiatrických oddělení. Při práci se seniory využívá, krom obvyklých metod, i dobrou náladu a legraci.

Co má ráda - knihy, dobré jídlo, lidi a zvířata

Co nemá ráda - zimu, násilí, broskve a televizi

Její životní krédo - Pravda je omyl.Mgr. Eliška Kadlecová terapeutka.
Absolventka jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci. V PNK pracuje od srpna 2015 na gerontopsychiatrickém odd. A13 a odd. Intenzivní psychiatrické péče B2. Se svými pacienty se věnuje hiporehabilitaci v rámci koedukovaných skupin s odd. B3.
Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku ve skupinové psychoanalytické terapii, absolvovala kurzy zaměřené na komunikaci a práci s lidmi v krizi.

Co má ráda - dobrou společnost, dobré jídlo, kulturu, sport a umění - in-liny, angličtinu.

Co nemá ráda - když ztrácí nadhled :)

Její životní krédo - Netrap se tím, co nemůžeš změnit.
Lucie Pospíšilová terapeutka.
Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi. Aktuálně se účastní specializačního kurzu v psychoterapeutických přístupech v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně. V hipocentru pracuje 5 let, věnuje se pacientům z gerontologických oddělení. Pracuje s těmito klienty velmi trpělivě s velkou dávkou empatie a vstřícnosti. O svých klientech s oddělení A14 říká: „To je můj DREAM TEAM!“.

Co má ráda - když se stále něco děje, lyžování, brusle - in-liny, angličtinu.

Co nemá ráda - nefungující komunikaci mezi lidmi.

Její životní krédo - „Dej každému dnu šanci, aby byl lepší než ten předchozí.“Emilie Jandová - pomocník cvičitele koní.
Absolventka Středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou, nástavba na Integrované střední zemědělské a technické škole v Mladé Boleslavi – maturita, je držitelkou jezdecké licence, v hipocentru pracuje 3 roky. Aktivně pomáhá Kamile Petrové při výcviku a přípravě koní pro potřeby terapie. Podílí se na vodění koní a spolupráci s terapeutem při terapeutických hodinách. Míla, (jak se jí ve stáji nejčastěji říká) velmi citlivě pracuje se všemi koňmi. Pro její práci je charakteristický klid a rozvaha, s kterou zvládá všechny svoje úkoly.

Má ráda - své dítě a svého koně, ostatní zvířata, podzim a čokoládu.

Nemá ráda - hypotéku, lidskou blbost.

Životní krédo: „Když nečekáš nic dobrého, tak nečekej…“Katka Frančeová - pomocnice cvičitele koní a ošetřovatelka koní.
Kateřina Frančeová, vystudovala střední zdra-votnickou školu v Mladé Boleslavi, dlouhá léta se věnuje koním. Majitelka jezdecké licence, působila v JO Podlázky a JK Sobotka. Do Hipocentra PL Kosmonosy nastoupila v květnu 2011 na místo ošetřovatelky koní. V Hipocentru PL Kosmonosy není úplným nováčkem, od roku 2004-2005 zde působila v pozici majitelky koně, který byl zařazen do terapie. Dobře zná provoz a činnosti zdejšího Hipocentra. Velmi dobře se zapojila do práce i do zdejšího kolektivu. Její práci dominuje klid a smysl pro humor.

Má ráda - klid a pohodu + řízek s bramborovým salátem

Nemá ráda - zimu!!!

Životní krédo: „Když nechci, tak nemohu!“Pavla Vitmajerová - hlavní terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické Školy v Táboře, specializace v oboru psychiatrie, dvouletý psychoterapeutický výcvik v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Aktuálně si rozšiřuje své psychoterapeutické vzdělání v pětiletém výcviku v integrativní psychoterapii na Skálově institutu v Praze, 15 let praxe na psychiatrii a kvalifikace v adiktologii. V Hipocentru působí jako terapeutka 3 roky. Od ledna 2009 je hlavním terapeutem Hipocentra PL-Kosmonosy. Pracuje s pacienty ze sexuologie a s pacienty z oddělení pro léčbu závislostí. Na problematiku závislostí v PPK se úzce specializuje, několikrát již na toto téma přednášela a v současné době vychází její seriál o závislostech v PPK v rámci časopisu Hiporehabilitace. Tyto články jsou i součásti odborných publikací webových stránek pro milovníky koní Equichannel. Specifické pro vedení jejich terapeutických hodin je direktivnější způsob vedení pacientů v kombinaci s její vřelou a mateřskou osobností.

Má ráda - své děti, zvířata, svou práci a muže jižanského typu.

Nemá ráda - stres!!!!

Životní krédo: „Když nejde o život, tak jde o …“
Jitka Bergmannová - terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi, zdravotní sestra s dlouholetou praxí s koňmi, 7 let praxe na psychiatrii. Má bohaté zkušenosti v práci s klienty z doléčovacích a resocializačních oddělení. V říjnu letošního roku to bylo již 6 let, které pracuje jako aktivní hipoterapeutka. Aktuálně se věnuje při hodinách terapeutického ježdění psychoterapeutickému oddělení s širokým spektrem diagnóz. Hiporehabilitační hodiny vede velmi trpělivě, s velkou mírou empatie. Aktivně se podílí na vymýšlení nových her a cvičení pro své klienty.


Má ráda - svou dceru, ruční práce všeho druhu a koně.

Nemá ráda - nesnáší drožďovou polévku.

Životní krédo: „Nebát se zkusit nové věci, všechno je jednou poprvé…“
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru