Hiporehabilitace        O nemocnici   Oddělení    Pro odborníky   Volná místa   Aktuality   Archiv   Kontakty   Spolupracujeme s ...

PhDr. Petra Černá Rynešová - odborný garant pro PPK v PN Kosmonosy.
Klinická psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále specializační kurz LPPJ pro využití hiporehabilitace v psychologii a psychoterpii při Masarykově univerzitě v Brně. Psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Má dlouholeté zkušenosti s koňmi a jezdectvím, držitelka jezdecké licence. Zakladatelka praktické terapeutické práce v hipocentru. Má bohaté praktické zkušenosti v pozici terapeuta s širokým diagnostickým spektrem pacientů psychiatrické léčebny - autorka metodiky, podle níž zdejší hipocentrum pracuje. V hipocentru s 2 letou přestávkou působí od roku 2002.

Má ráda - koně, rodinu, příjemné zážitky a když můžu něco tvořit.

Nemá ráda - drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení.

Životní krédo: „Vždy se dá najít smysl, jen člověk musí chtít…“Kamila Petrová - vedoucí hipocentra a hlavní cvičitel koní..
Absolventka Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem, držitelka jezdecké licence, absolventka DPS SPPG (doplňkové studium speciální pedagogiky) na PedF UK v Praze, 20 let praxe u koní - ošetřovatelka koní v chovech noriků a huculů, vedoucí dětských jezdeckých táborů, 4 roky práce cvičitele koní v Hamzově odborné léčebně Luže - Košumberk. Svědomitě se věnuje výcviku a přípravě koní pro terapii. Aktivně se podílí na průběhu terapeutických hodin, kde důsledně a laskavě vede koně pro co nejlepší průběh terapie. Kamila s koňmi pracuje s velkou dávkou entuziasmu a věnuje se jim i nad rámec svých pracovních povinností ve svém volném čase. V Hipocentru působí od roku 2006.

Má ráda - sníh, mráz a sluníčko.

Nemá ráda - horko, hloupé lidi.

Životní krédo: „Vždy může být hůř.“Mgr. Markéta Holasová - terapeutka.
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. V PN Kosmonosy pracuje od poloviny roku 2013.V letech 2013 – 2015 se věnovala zejména hiporehabilitaci se seniory pro gerontopsychiatrická oddělení B3, A13 (koedukované skupiny) a oddělení K22, S11. Od roku 2014 doposud vede jednou týdně skupinu pacientů z oddělení S9 - Sexuologické oddělení muži. Markéta je v předatestační přípravě pro klinickou psychologii, absolvovala psychoterapeutický výcvik v dynamickém směru s důrazem na celostní – psychosomatický přístup a výcvik v komplexní krizové intervenci. Po gerontopsychiatrických odděleních působila 2 roky na psychoterapeutickém oddělení K20 a Detoxu K20, aktuálně pracuje na příjmovém oddělení pro ženy B1.

Má ráda - život

Nemá ráda - koprovou omáčku

Životní krédo: Z čeho nelze si dělat srandu, nelze brát vážně.Irena Nekolová - terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi, specializace v oboru psychiatrie, dvouletý psychoterapeutický výcvik v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 23 let praxe na psychiatrii, zakládající člen Hipocentra v PLKosmonosy. Má praxi s širokým diagnostickým okruhem pacientů. Aktuálně se věnuje při terapeutickém ježdění práci s klienty z přijímacích oddělení a z oddělení pro závislosti a ochranné léčby. Své hodiny vede velmi flexibilně a kreativně, stále vymýšlí nové hry a soutěže. Velmi citlivě se přizpůsobuje požadavkům jednotlivých pacientů.

Má ráda - svého psa, pohodu a dobré jídlo.

Nemá ráda - setkání s blbcem.

Životní krédo: „Kdo nezažil neuvěří.“
Lenka Pelikovská - terapeutka.
Střední odborné učiliště Vysoké nad Jizerou (obor chovatel), studium Frýdlant SZeŠ (asistent pedagoga a pedagog pro volný čas). Začala pracovat s klienty z oddělení B 5 pod odborným vedením Pavly Vitmajerové v říjnu 2009. Výborně se chopila práce terapeuta, má velký dar pracovat s chronickými pacienty skrze její mateřský přístup a trpělivost. Její velkou výhodou jsou zkušenosti s koňmi, které jí umožňují rychle se zorientovat v terapii s pacienty. Aktuálně pracuje s oddělením A14.

Má ráda - spravedlnost, svou rodinu, děti, zvířata a žít život na plno.

Nemá ráda - nespravedlnost, aroganci.

Životní krédo: „Nikdy nedělej druhému to co, nechceš, aby udělal on tobě…“Ivana Mahrová - asistentka terapeuta.
Původní vzdělání Střední odborné učiliště v Lysé nad Labem v oboru dámská krejčová. Zdravotnické vzdělání - ošetřovatelka, 8 let praxe na psychiatrii. Dále kurz sportovní, reflexní a relaxační masáže. V Hipocentru se věnuje práci s klienty z lehčích chronických oddělení, převážně dlouhodobě hospitalizovaných v nemocnici. Velmi úspěšně pracuje s klienty, kteří do hipocentra docházejí i několik let. Její práci dominuje velká míra trpělivosti a empatie, je velmi vstřícná k potřebám jednotlivých klientů. Její doménou je precizně propracovaný soubor protahovacích cvičení na hřbetě koně. Od roku 2003 pracuje v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a od roku 2006 působí v Hipocentru PNK.

Má ráda - sluníčko, velké teplo a zvířata.

Nemá ráda - když padají trakaře, počítač.

Životní krédo: „Nečekej mnoho a nebudeš zklamán.“Marie Šerá - pomocnice cvičitele koní a ošetřovatelka koní.
Marie Šerá je absolventkou středního odborného učiliště Horky nad Jizerou. Koním se věnuje od roku 1997. V roce 2003 začala pracovat v Hipocentru PL Kosmonosy jako ošetřovatelka koní. Od roku 2006 do roku 2012 byla na mateřské dovolené. Od začátku roku 2013 se opět vrátila do funkce ošetřovatelky koní. Ve volném čase se věnuje chovu psů. Pro její práci je dominantní klid, rozvaha a dobrá nálada.

Má ráda - společnost lidí se stejnými zájmy

Nemá ráda - faleš

Životní krédo: „Zbytečně se nerozčiluj!“

Milan Veselý - cvičitel koní a hlavní technik pro provoz hipocentra.
Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mladé Boleslavi, obor silnoproud. Dále postgraduální studium na energetickém institutu v Praze. Držitel jezdecké licence a cvičitelského průkazu od roku 1966, aktivně působil dlouhá léta v jezdeckém klubu TJ AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi. Účastnil se parkurových soutěží do stupně „S“. Je velkou oporou hipocentra, zajišťuje z velké části technický provoz hipocentra. Aktivně se podílí na modernizaci zázemí stáje a jeho velkou zásluhou je přizpůsobení staré kotelny na krytou jízdárnu, která je v zimních měsících nepostradatelnou pro průběh terapie a přípravu koní. Svědomitě řídí pracovní terapii dobrovolníků z řad pacientů léčebny. Aktivně se podílí na tréninku a přípravě koní. Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mladé Boleslavi, obor silnoproud.


Má rád - když se práce daří, plachtění, koně a pohodu u kávy nebo podvečerního grilování s dobrými přáteli.

Nemá rád - závist a nepřímé pokrytecké jednání.

Životní krédo: „Když se práce daří, tak se dobře žije…“Martina Chládková - terapeutka.
V PN Kopsmonosy pracuje 14 let jako zdravotní sestra. V Hipocentru působí od roku 2015. Má výcvik v psychoterapii Brno a certifikát Výklad karet v  Praze

Má ráda - knedlo -vepřo-zelo , aerobic, sport všeobecně – kolo ,plavání… Jsou pro mě zajímavé výklady snů a jejich význam.

Nemá ráda - zimu

Životní krédo: Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoli hloupé by se mohly zdát. Jsou to naše sny a jenom my víme, jakou cenu za ně platíme.


Mgr. Michaela Svečulová - terapeutka.
Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Od začátku roku 2016 pracuje v PN Kosmonosy na ženských gerontopsychiatrických odděleních K22 a S11, kde se věnuje taky hiporehabilitaci, ve které je nováčkem. V období studia absolvovala výcvik Komplexní krizové intervence. Pracovala v sociálních službách se seniory, jako osobní asistentka s lidmi se zdravotním postižením a byla součástí týmu pro tvorbu skupinových tematických aktivit pro děti v Rodinném centru. Podílela se na organizaci studentského celoevropského kongresu v  roce 2015. Michaela je v předatestační přípravě pro klinickou psychologii a její prioritou je započetí psychoterapeutického výcviku. V práci s lidmi je pro ní důležitý respekt a lidský přístup. Aktuálně se přesunula na gerontopsychiatrické příjmové oddělení ženy B3 a s tímto odd. vede i hodiny hiporehabilitace.

Má ráda - jídlo, flamenco, orientální tanec, jógu a zvířata.

Nemá ráda - bezohlednost, arogantnost a lidskou hloupost.

Životní krédo: Tvůj život je jen tvůj, nikoho jiného, proto následuj své sny.MUDr. Jitka Maleřová - aktuálně na MD.
Absolventka 3. lékařské fakulty v oboru magisterském - všeobecné lékařství s preventivním zaměřením. Dále absolvovala Pedagogickou fakultu HK v oboru bakalářském - Speciální pedagogika, výchovná práce ve speciálních zařízeních. Jezdecké zkušenosti sbírala několik let při hodinách rekreačního ježdění Jezdeckého klubu dostihového závodiště Pardubice pod vedením MUDr. Matouška. Po studiích nastoupila do zaměstnání Psychiatrické nemocnice Kosmonosy jako lékař, aktuálně na příjmovém gerontopsychiatrickém oddělení pro ženy B3. Díky celoživotní zálibě v jezdectví a práci s klienty se začala věnovat hodinám hiporehabilitace pro resocializační oddělení K20, sebevzdělávání a rozvoji v tomto oboru. V Hipocentru působí od roku 2013.

Má ráda - léto, dobré jídlo, cestování

Nemá ráda - neupřímnost, násilí

Životní krédo: „spokojený život pro mě a mé blízké“
Zdenka Vlková - aktuálně na MD.
Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi v oboru všeobecná sestra. V současnosti studuje adiktologii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006-2008 pracovala na příjmovém mužském oddělení Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Po kratší praxi ve všeobecném zdravotnictví nastoupila zpět do Psychiatrické nemocnice Kosmonosy na oddělení léčby závislosti, kde je již třetím rokem. Hipoterapii se věnuje od roku 2013, pracuje s  pacienty z oddělení léčby závislostí.

Má ráda - humor, čokoládu

Nemá ráda - zimu

Životní krédo: nic se nejí tak horký, jak se to uvaříKateřina Šrajerová - aktuálně na MD.
vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi. Po maturitě pokračovala na VŠ Ústav zdravotnických studií v Liberci, kterou nedokončila ze zdravotních a osobních důvodů. Poté praxe v Klaudiánově nemocnici na chirurgicko-traumatologickém oddělení JIP v rozsahu 2 roky. V polovině roku 2009 nastoupila do PL Kosmonosy na oddělení D 20 pro detoxifikační léčbu. Jejími zájmy od dětství jsou zvířata a především koně, od roku 2010 se věnuje aktivnímu jezdectví. Usiluje o vzdělání v oblasti psychoterapie a dále v oboru hiporehabilitace při léčbě duševních onemocnění. V Hipocentru začala pracovat na sklonku roku 2010. V současné době je na mateřské dovolené a od června 2015 se vrátila do Hipocentra a převzala oddělení S7 a K20.

Má ráda - svou rodinu, přírodu, zvířata, slunce, moře, upřímnost a dobré jídlo.

Nemá ráda - hloupé lidi, přetvářku, rajčata a zimu ve městě.

Životní krédo: „Život je jako prázdá sklenice a je jen na nás, čím ji naplníme, protože nakonec si to stejně vypijeme sami.“