Psychiatrická léčebna Kosmonosy
     Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
                 326 715 711

email:sekretariat@plkosmonosy.cz
Hiporehabilitace        Úvodní stránka   O léčebně   Oddělení    Vzdělávání   Volná místa   Aktuality   Archiv   Kontakty   Spolupracujeme s ...

Setkání canisterapeutického psa ...

V září letošního roku se nám podařilo zrealizovat první z pravidelných setkání canisterapeutického psa s pacientkami rehabilitačního gerontopsychiatrického oddělení. Jedná se o ženy převážně s onemocněním demencí, velká část z nich je vlivem pokročilé poruchy odkázána na dlouhodobou ústavní péči. Canisterapii proto směřujeme především na aktivizaci těchto pacientek. Naším cílem je poměrně komplexní rehabilitace zaměřená na procvičování kognitivních a sociálních dovedností, jemné i hrubé motoriky. Ve skupině čítající přibližně 10 členek volíme různé techniky od česání psa (poskytuje kontakt se zvířetem a rozvíjí jemnou motoriku) po vyprávění příběhu o něm (procvičování paměti). Pes nám při tom pomáhá upoutat pozornost jindy letargických pacientek a přináší emoční uvolnění, radost. Stačí, aby vběhl na oddělení, a hned je slyšet radostné švitoření pacientek. Vedle strukturovaných skupin proto vždy se psem obcházíme všechny pacientky, umožňujeme jim si psa p ohladit, dát mu úkol či pamlsek. Naše dosavadní zkušenosti jsou velice pozitivní. Se strachem ze zvířete jsme se setkali jen zcela výjimečně, naopak o účast na skupině je vždy velký zájem a pacientky jsou při ní aktivní. Svůj podíl na dobrém výsledku má i podpora ze strany personálu na oddělení.
Mgr. Václav Jílek