Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

B3 - Gerontopsychiatrické příjmové i chronické oddělení - ženy (primář MUDr. Jan Křen)


Oddělení je určeno k řešení především akutních potíží pacientek starších 65 let. Převážně jsou zde léčeny pacientky se syndromem demence. Dále pacientky s poruchami nálady, psychotickými poruchami a poruchami osobnosti. Vzhledem k převažujícímu podílu pacientek s demencí není oddělení příliš vhodné pro pacientky s úzkostnými potížemi
Oddělení zajišťuje kromě diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, též rehabilitační péči, pracovní terapii, canisterapii, služby sociální pracovnice a členem týmu je též psycholog.
Oddělení je v rámci léčebny akreditováno na vzdělávání v oboru geriatrická psychiatrie (gerontopsychiatrie). Na oddělení jsou tedy možné stáže pro lékaře v přípravě k atestaci z psychiatrie, geriatrie, geriatrické psychiatrie.

K příjmu je vhodné donést léky, nebo seznam léků, které pacientka dlouhodobě užívá.
Prosíme o pravidelné dodávání hygienických pomůcek (toaletní papír, šampon, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky) a vitaminových doplňků pacientkám. Dále pro pacientky s vlastním chrupem zubní pastu, kartáček, pro pacientky se zubní náhradou tablety na její čištění, pro pacientky bez chrupu ústní vodu.
Pacientky na oddělení nosí ústavní oblečení označené číslem oddělení. Prosíme o dodání čistých bačkor s patou, nevhodné jsou pantofle vzhledem k riziku pádů a poranění.
Na oddělení nejsou uzamykatelné skříňky a část pacientek je zmatená, proto nejsou povoleny peníze ani cenné předměty (včetně mobilních telefonů) pro velké riziko poškození a ztráty. Je vhodné ponechat pacientce 300,- Kč u sociální pracovnice pro zajištění běžných potřeb.


Informace o zdravotním stavu podává pouze lékař, a to osobně, nejlépe ve všední dny mezi 13 – 15 hodinou.Návštěvní hodiny:

pondělí – pátek 12 - 16 hodin
sobota + neděle + svátky 9 - 11 hodin a 13 - 16 hodin


Po domluvě s lékařem jsou možné návštěvy i mimo návštěvní hodiny, pokud nenaruší domácí řád oddělení.


Kontakty:
PrimářMUDr. Jan Křen 326 715 827
Vrchní sestra Pavlína Schwarzerová 326 715 822
Staniční sestra Lenka Voborníková 326 715 822
Sociální sestra Markéta Hrotková 326 715 823
Lékař  326 715 824
Sesterna  326 715 826
Vyšetřovna  326 715 820Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru