Oddělení     O nemocnici    Pro veřejnost     Pro odborníky     Kontakty     Aktuality     Úřední deska...     Spolupracujeme s...

B2 - intenzívní psychiatrická péče (IPP) – koedukované oddělení
(primář MUDr. Jan Křen)


Oddělení zajišťuje intenzivní psychiatrickou péči zaměřenou na somatické komplikace, vyžadující náročnější ošetřovatelskou péči (nitrožilního přístup, výživa sondou, paliativní léčba). Většina pacientů je upoutána na lůžko a vyžaduje intenzivní sledování psychického i somatického stavu. Pacienti přicházejí překladem z ostatních oddělení nemocnice při zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo překladem z jiných zdravotnických zařízení (psychiatrický pacient po operaci, úrazu či jiné masivní zátěži somatickým onemocněním).
Na oddělení (i obecně do PN) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, které vyžadují specializovanou somatickou péči, kterou není léčebna schopna poskytnout. Nemocní mohou být přijati jak v dobrovolném, tak i v nedobrovolném režimu.
Oddělené IPP je umístěno v pavilonu B v přízemí. Disponuje 10 lůžky, dva pokoje jsou jednolůžkové s rozvodem centrálního kyslíku, čtyři pokoje jsou dvoulůžkové. Tři lůžka jsou vybavena aktivní antidekubitní matrací, ostatní lůžka pasivní antidekubitní matrací. Na všech pokojích je televizor pro vyšší komfort a stimulaci pacientů.
Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Hospitalizace je ukončena překladem na původní psychiatrické oddělení v nemocnici, do jiného zdravotnického zařízení, nebo propuštěním do ambulantní péče.

Praktické informace pro pacienty a rodinné příslušníky najdetezde

Příjem pacienta musí být předem domluven s primářem oddělení

Návštěvní hodiny: 8.00 - 18.00 hod (s výjimkou vizity a podávání stravy)


Kontakty:
Primář MUDr. Jan Křen 326 715 827
Staniční sestra Zdeňka Kavalírová 326 715 812
Sociální sestra Zuzana Zvolánková, DiS. 326 715 833
Vyšetřovna  326 715 810