Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty     Spolupracujeme s ...

B1 - příjmové oddělení - ženy (primář MUDr. Jiří Bazika)Je uzavřené oddělení určené ženám ve věku 18 až 65 let z dané spádové oblasti. Poskytovaná diagnostická a terapeutická péče zahrnuje spektrum duševních nemocí od psychotických onemocnění, přes depresivní, úzkostné a neurotické poruchy, až po poruchy osobnosti. Oddělení není specializované na léčbu organických poruch, poruch příjmu potravy a mentálních retardací.
Na oddělení jsou hospitalizovány i nemocné s nedobrovolným vstupem, pokud se jedná o závažný stav ohrožení sebe nebo okolí.

Spektrum terapeutických metod zahrnuje psychiatrickou (farmakoterapie, v indikovaných případech elektrokonvulzivní terapie) a psychologickou péči (psychologické vyšetření, psychoterapeutické vedení), dále ergoterapii, arteterapii, relaxaci či hipoterapii. K dispozici jsou služby sociální sestry, která kromě jiného zajišťuje následnou péči. Spolupracujeme s organizacemi jako jsou Fokus či RIAPS.

Pacientky se přijímají po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem (ambulantním psychiatrem nebo praktickým lékařem), dále prostřednictvím zdravotnické záchranné služby nebo překladem ze somatických oddělení (nemocnice ve spádové oblasti).
K přijetí nejsou indikovány pacientky s akutní intoxikací alkoholem, léky a dalšími psychotropními látkami. Oddělení rovněž nezajišťuje léčbu komplikovaných odvykacích stavů (např. delirium) a nepřijímá pacientky s nestabilním somatických stavem, vyžadujícím specializovanou somatickou péči, kterou v léčebně nelze zajistit.

Kapacita oddělení je 36 lůžek, oddělení je rozdělené do dvou částí: filtrová a režimová. Disponuje jak většími, pěti, čtyř a třílůžkovými pokoji, tak samostatnými dvou a jednolůžkovými pokoji. Po přijetí jsou nemocné ve většině případů hospitalizovány na filtrové („nemocniční“) části, po zlepšení přecházejí na režimovou část oddělení, kde jsou na ně již kladeny větší nároky na spolupráci v léčbě.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle 326 715 800.
Praktické informace ohledně náležitostí k přijetí a osobních věcí najdete zde.
Kontakty:
Primář MUDr. Jiří Bazika 326 715 801
Staniční sestra Jaroslava Mikolášková 326 715 802
Sociální sestra Mgr. Jaroslava Slováková 326 715 805
Vyšetřovna  326 715 800Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru