Aktuality
O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Kontakty Aktuality Úřední deska

Den laskavosti

U příležitosti mezinárodního Dne laskavosti 13. listopadu, navštívily děti prvních tříd ze školní družiny na zámku seniory v PN Kosmonosy. Než se vydaly na návštěvu zazpívat a přednést básničky, vyrobily pro ně dárečky, přáníčka a namalovaly obrázky pro radost. Návštěva zahřála srdíčka dětí i babiček a už teď se těšíme na další návštěvu


Dobrovolnický koncert

Dne 12. 11. 2018 se uskutečnil na kulturním sále již podruhé koncert našeho dobrovolníka pana Oldřicha Brejši. Pan Brejša hraje na klávesy a zpívá široký repertoár lidových, folkových písní, zkrátka osvědčených šlágrů. Koncert měl velký úspěch, diváci (z řad pacientů i personálu) nejenom zpívali společně s panem Brejšou, ale nemalé množství z nich si i zatančilo na improvizovaném tanečním parketu. Doufáme, že se nám brzy povede podobný koncert uskutečnit znovu a pan Brejša nás opět poctí svojí návštěvou.
Děkujeme!
Mgr. Markéta Holasová, kontaktní osoba pro dobrovolnictví v PNK


Divadlo v listopadu

Dne 8.11.2018 přišlo mezi pacienty PN Kosmonosy opět zahrát Nezávislé divadlo. Tentokrát se všichni pobavili u Ptačí pohádky a užili si příjemné odpoledne.


Divadlo v říjnu

Páteční odpoledne 19.10.2018 hostila naše psychiatrická nemocnice představení DON Kichot de la Anča, v podtitulku „Představení, které prodlužuje život“ .
Představení vzniklo v režii B. Polívky, dnes je to již legendární inscenace, která letos slaví 30 let a 5000 repríz.
Mladí i starší diváci se zapojili v komunikativní, hravé a vtipné hře, která zpříjemnila blížící se víkend.


Příspěvek na floramobil a zahradní terapii

Děkujeme, že jste pomohli náš projekt naplnit
Sympozium HLAVOLAM X

Krásné podzimní odpoledne v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy dne 4.10.2018 patřilo jubilejnímu sympoziu Hlavolam X.
Příjemná atmosféra provázela akci od začátku do konce. Celé sympozium, včetně posterové sekce, jsme letos věnovali pohledu zpět do historie psychiatrie a léčby.

Poděkování patří celému týmu přednášejících. O své začátky v naší nemocnici a znalosti z 50 let v soudní psychiatrii se podělil Doc. MUDr.Karel Hynek, CSc. Vzpomínky i „klípky“ z tehdy Psychiatrické léčeny Kosmonosy na psychologii i psychiatrii přidala i PhDr. Jiřina Jelínková. Putování psychiatra k neurologii a jejich propojení přinesl ve své prezentaci Prof. MUDr. Martin Bojar. O tom, že psychiatrie, potažmo medicína nejsou smutné, nás přesvědčil MUDr. Radkin Honzák, CSc. Závěr patřil MUDr. Milanu Novákovi a historii psychiatrie v letech 1933-1945.

Navázali jsme opět na setkání s autory odborných textů v posterové sekci.

Výstava Ošetřovatelství okem času zastavila svými vystavenými předměty nejen pamětníky.

Také letos měli posluchači odborného programu možnost nahlédnout na různá oddělení psychiatrické nemocnice. Ukázky prací pacientů byly pro přítomné připraveny u prodejních stánků.

Milou vzpomínkovou atmosféru dokreslily dobové fotografie vystavené na sále.

Těšíme se nashledanou v roce 2019.
Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia


Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
  Hlavní sponzor:
 • Janssen – Cilag s.r.o.
 • VIPHARM Slovakia s.r.o., organizační složka CZ
  Sponzoři:
 • Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
 • ARDEZ PHARMA, spol.s r.o.
 • DESITIN PHARMA spol. s r.o.
 • Farmax – SVUS Pharma a.s.
 • Indivior Česko s.r.o.
 • KRKA ČR s.r.o.
 • Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
 • SERVIER s.r.o. Florentinum
 • Schwabe Czech Republic s.r.o.DDZ 2018 v PN Kosmonosy

Už po sedmé se v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy konala akce „Dny pro duševní zdraví“.

Na všechny, kteří měli zájem, čekala ve dnech 11.-13.9.různorodá nabídka aktivit. Dopoledne byly připraveny tvořivé dílny a soutěže, za které se dala získat odměna ve formě sladkostí od firmy Mocca nebo z domácí výroby.
Probíhaly workshopy s našimi koňskými terapeuty, psy i dalšími zvířátky z naší nemocnice. Každý den se spousta dětí a dospělých zájemců vydávala do otevřených tvořivých dílen a atelieru v nově zrekonstruovaných prostorech. Kdo chtěl, tak si zasportoval při fotbale, nohejbale, stolním tenise nebo kuželkách nebo zapojil své myšlení v šachách. O své nepřišli ani zájemci o jógu, orientální tanec a různé relaxační techniky. Program zpestřil koncert Ex 05, Pohodářů, Patrika Dvořáka i Hluché party. Přednášelo se a diskutovalo na témata z oblasti sexuologie či výživového poradenství, zájemci měli možnost si nechat změřit složení svého těla na bioimpedanční váze. Hojně navštívený byl stánek věnovaný Nordic Walkingu pod vedením lektora p.Fojty. Tradičně u nás byli i hosté z Věznice Rýnovice
s ukázkou výstroje a výzbroje. Dobrovolní hasiči z Janova n. Nisou nám vnesli do programu dynamiku v podobě zásahu u improvizované havárie osobního auta.
Přišli se k nám podívat zájemci všech věkových kategorií i žáci a studenti škol z Mladé Boleslavi a okolí, z Mnichova Hradiště, Turnova i Liberce.
Akce, určená pro širokou laickou i odbornou veřejnost, rodinné příslušníky pacientů i pacienty nabídla aktivity, informace i prožitky. To vše je zaměřené na lepší poznání duševních nemocí, jejich prevenci a destigmatizaci oboru.

Společně jsme si povídali, hráli, nahlíželi na oddělení, poslouchali, zpívali, tvořili, cvičili, tančili i relaxovali…

Poděkování patří všem sponzorům akce.

Věříme, že se všem u nás líbilo, a že čas u nás strávený každého obohatil o novou zkušenost.

Těšíme se v příštím roce na shledanou!

Organizátoři akce prim.MUDr. Veronika Kotková, MgA. Michal Segert a Mgr. Kateřina Krejčová
Jezdecké hry


Ve středu 20.6.2018 od 13:00se v jízdárně HIPOCENTRA Psychiatrické nemocnice Kosmonosy konal již 15.ročník jezdeckých her.

Za teplého počasí jsme se zaměstnanci Hipocentra strávili přijemné odpoledne.


Kliknutím na obrázek pozvánku zvětšíte.Den otevřených dveří na oddělení K20

Dne 12.6.2018 proběhl Den otevřených dveří a oslava 10 let fungování oddělení Resocializačního a terapeutického odd. K20 a Detoxu K20.
Na prohlídku a program přišlo skoro 300 zájemců – odborníků i laiků. Zajímali se o léčbu, diskutovali s námi, prohlíželi si oddělení. Někteří si vyzkoušeli trénink kognitivních funkcí nebo si zkusili zručnost v rámci workshopu. Jiní se zajímali o animoterapii nebo navštívili Hipocentrum.
V odpoledních hodinách proběhla akce pro ty, kteří projevili zájem podpořit naši nemocnici. I pro ně byla určená prohlídka oddělení a návštěva Hipocentra.
Počasí celé akci přálo, občerstvení všem chutnalo.
Všichni byli spokojení a společně jsme si užili příjemné chvíle.

Těšíme se na viděnou na dalším Dni otevřených dveří.

Za tým oddělení K20 prim. MUDr. Veronika KotkováKoncert pro PNK


Dne 30. 5. 2018 se uskutečnil na kulturním sále koncert kapely TriJo z Hradce Králové. Pacientům i personálu přijela kapela s repertoárem moravských a irských písní zahrát v rámci jednorázových dobrovolnických akcí. Koncert měl velký úspěch, v publiku bylo na 120 diváků. I kapele se hrálo dobře, doufáme tedy, že nás ještě někdy návštěvou poctí.

Děkujeme TriJo!

Mgr. Markéta Holasová, kontaktní osoba pro dobrovolnictví v PNKDivadlo v květnu

Dne 22.5.2018 přišlo mezi pacienty PN Kosmonosy opět zahrát Nezávislé divadlo. Tentokrát se všichni pobavili u Pohádek zahradníčka Pepina a užili si příjemné odpoledne.
A na co se můžeme těšit příště? To bude překvapení


Divadlo v lednu

Dne 16.1.2018 se nám opět představilo Nezávislé divadlo. Všechny nás vtáhli do děje Pošťácké pohádky. Octli jsme se na poštovním úřadě se všemi různými nápisy a skřítky pumprlíky. Pohádka pobavila nejenom pacienty, ale i personál a společně se těšíme na další setkání.


Divadlo v prosinci

Od r. 2013 se u nás každoročně v čase před vánoci potkávají na kulturním sále ochotníci seniorského divadla Heč a pacienti nemocnice Kosmonosy na vánočním představení, stejně tak tomu bylo i 12.12.2017. Nadšení herci zpříjemnili pacientům i personálu všední den i adventní čas. Děkujeme jim za ochotu a těšíme se za rok na viděnou!


Bohnická divadelní společnost v Sadské a Den otevřených dveří

23. 8. 2017 mezi nás opět zavítala Bohnická divadelní společnost, tentokrát s představením Jeden den Kabaret Ivan Blatný, ve kterém se s humorem a nápaditostí prolínaly informace ze života později doceněného českého básníka, opakovaně hospitalizovaného na psychiatrických pracovištích jak u nás, tak v Anglii, se zkušenostmi jednoho dne hospitalizace v současnosti. Toto vynikající představení bylo po právu oceněno opakovaným potleskem a těšíme se na příští.Den otevřených dveří v Sadské

1. 6. 2017 odpoledne proběhl již tradiční Den otevřených dveří, tentokrát ve čtvrtek. Počasí se vydařilo, byl krásný slunečný den. Pacienti se těšili, napekli sladké občerstvení a v dílničce vytvořili svíčky, keramiku a polštářky, které mohli všichni obdivovat na stáncích, stejně jako výrobky klientů Fokusu Nymburk. Opět byla hojně navštívená přednáška MUDr. Janákové, zvídavé otázky z publika byly zodpovězeny. Návštěvníci si prohlédli nejen nově zrekonstruované prostory pavilonu A, ale také zvelebené prostředí terásky za pavilonem B, kolem které loni pacienti z pavilonu A společně s pacienty z pavilonu B vysadili „motýlí keře“, které se letos hezky rozrostly a doplnily levanduli a další květinovou výsadbu. Nové židličky, stolečky a slunečníky prostředí zútulnily a vybízí k posezení a povídání kolemjdoucí z obou pavilonů i návštěvy. Vzduch provoněly grilované uzeniny a káva se sladkostmi, posedělo se, vzpomínalo se. Soudě dle reakcí zúčastněných si to všichni užili. Děkuji celému realizačnímu týmu za čas a energii vloženou do přípravy a sponzorům za finanční dary. Za Sadskou MUDr. Jahodová Hlavní sponzor: LUNDBECK s.r.o. Další sponzoři: Potraviny U Štěrbů, Zelenina Vajgl, cafe+co DELIKOMAT, Čajenka – čaje Sadská, TOP drogerie Sadská, Řeznictví a uzenářství Řehák Nymburk, Šulc Tomáš – ABBLE Kosmonosy, ALIMPEX FOOD a.s., Praha 9Víkendový klub abstinujících

Úspěšní absolventi léčby závislostí, se v rámci doléčovacího programu, zúčastnili víkendového Klubu abstinujících spolu s terapeutickým týmem. O víkendu 30.3. - 2.4.2017 navštívili Lázně Libverda v Jizerských horách. V sobotu společně vyrazili na pěší výlet na horu Smrk a k pramenům Jizery. Túru všichni úspěšně zakončili na kolonádě v Lázních Libverda. Celá skupina zvládla okruh čítající 20 km.

Mgr. Eva Chramostová
psycholog oddělení závislostí S7


Odborný seminář ...


V letošním roce se Středisko doporučené hiporehabilitace (SDH) a zároveň Středisko praktické výuky ( SPV ) Hipocentrum Psychiatrické nemocnice Kosmonosy ( PNK) rozhodlo uspořádat odborný seminář a navázat tak na úspěšné konference Psychoterapie pomocí koní ( PPK), které se konaly na půdě Hipocentra v uplynulých letech. Abychom zabili dvě mouchy jednou ranou, byl seminář součástí Dne otevřených dveří Hipocentra PNK.     ...celý článek

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz Nahoru