Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

A13 - gerontopsychiatrické oddělení příjmové - muži (primář MUDr. Jan Křen)


A13 je uzavřené oddělení pro příjem dospělých mužů ve věku od 65 let. Přednostně jsou přijímáni pacienti ze spádo-vého regionu léčebny, kteří vyžadují psychiatrickou lůžkovou péči. Oddělení je určeno především pro chodící pacienty.
Oddělení poskytuje diagnostickou a komplexní psychiatrickou péči u širokého spektra duševních poruch. Jde zejména o léčbu všech druhů demencí, organických duševních poruch a delirií. Dále léčbu psychóz, afektivních poruch, nekomplikované odvykací stavy po odnětí alkoholu a další duševní poruchy v seniu. V řadě případů jde o závažné stavy spojené s neklidem, ohrožením sebe nebo okolí.
Na oddělení (i obecně do PL) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, které vy-žadují specializovanou somatickou péči, jakou není léčebna schopna poskytnout. Běžný dohled na stabilitu somatického stavu je samozřejmostí.
Nemocní mohou být přijati jak v dobrovolném, tak i v nedobrovolném režimu.
Příjmové gerontopsychiatrické oddělení muži A13 je umístěno do nově rekonstruovaných prostor přízemí pavilonu A. Disponuje 25 lůžky, která jsou rozdělena do jednoho čtyřlůžkového a ostatních třílůžkových pokojů.
Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Hospitalizace se ukončí, jakmile již není nezbytně nutná lůžková psychiatrická léčba, a je možno navázat jinými formami: domácí, dlouhodobé (LDN) či sociální péče dle možností a zázemí.
K užívaným metodám léčby patří psychofarmakoterapie a trénink sociálních dovedností, ošetřovatelská péče, rehabilitační péče a pracovní terapie. K dispozici jsou služby sociální pracovnice: pomoc při řešení sociálních záležitostí, spolupráce s rodinami a umísťování do zařízení sociální péče.

Návštěvní hodiny: Po - Pá: 14.00 - 16.00
So + Ne: 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00Kontakty:
primářMUDr. Jan Křen 326 715 827
Psycholog Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová 326 715 969
Staniční sestra Renata Konopásková 326 715 977
Sociální sestra Bc. Andrea Krumanová 326 715 978
Vyšetřovna  326 715 976Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru