Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení A14


PrimářMUDr. Martin Matějka 326 715 921 martin.matejka@pnkosmonosy.cz
Lékař Tereza Mládková 326 715 961 tereza.mladkova@pnkosmonosy.cz
Psycholog Mgr. Petr Mach 326 715 964 petr.mach@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Ivana Hájková 326 715 962 ivana.hajkova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Miluše Havlová, DiS. 326 715 963 miluse.havlova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 960  


Oddělení poskytuje následnou péči o psychotické pacienty všech věkových kategorií s přetrvávajícími výraznými poruchami chování, které jim zatím neumožňují pobyt na odděleních rehabilitačního a resocializačního typu, samozřejmě tím méně mimoústavní péči komunitního typu. Léčba je medikamentózní i aktivizační: arteterapie, hiporehabilitace, pracovní terapie (keramická dílna, pletení košíků, výroba svíček, šití, tkaní apod.) a trénink sociálních dovedností. K tomu patří pomoc při řešení sociálních záležitostí a nabídka spolupráce se sdruženími pro péči o duševně nemocné (FOKUS, VIDA a další).


Praktické informace pro pacienty a rodinné příslušníky najdete zdeNávštěvní hodiny: Po - Pá: 14.00 - 16.00
So + Ne: 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru